Symbolism İncəsənət Hərəkatı

Ernesto Canto da Maia | Sembolist heykəltəraş

Ernesto Canto da Maia (1890-1981) 1890-cı ildə zəngin bir ailənin ortasında Ponta Delgadada (Sao Miguel adası, Azores) anadan olub. 1907-ci ildə, orta məktəbi bitirdikdən sonra, Lissabona yola düşür və Ernesto Condeixa, José Luís Monteiro və José Alexandre Soares müəllimləri kimi Gözəl Sənətlər Məktəbinin Şəkil Sinifinə daxil olur.

Daha ƏTraflı