Rus sənətkarı

Georges Lapchine | İzlenimci rəssam

Georgiy Aleksandrovich Lapşin / Georgiy Aleksandrovich Lapşin (1885-1950) 1885-ci ildə Moskvada anadan olub. 1900-cü illərin əvvəllərində Georgiy Lapşin Stroganov məktəbində oxudu. 1906-1909-cu illərdə Parisdə yaşamış, Cormon və J. F. Lermitte ilə oxudu. 1910-cu ildə müstəqillik qrup sərgisində iştirak edən Moskvaya qayıtdı, "azad sənətin" qurucusu və daimi iştirakçısı idi (1911-1917).

Daha ƏTraflı