Rus sənətkarı

Gleb Goloubetski, 1975 | Empresyonist / Cityscape rəssamı

Rusiyanın Sibir şəhərindəki Omsk şəhərində anadan olan Gleb Golubetski / Gleb Golubetskiyi, görkəmli bədii istedadı və sənətə böyük maraq göstərmişdir. Onun ilkin tutumu və ilhamı özündən bir rəssam kimi uğur qazanmış və Goloubetski-nin boyanmasına təşviq edən mərhum atasından gəldi.

Daha ƏTraflı