Romantik sənət

George Inness ~ Tonalist rəssam Hudson çayı məktəbi

George Inness [1825-1894], sənətkarları təbiəti ilahi bir təzahür kimi qiymətləndirdi və mümkün qədər sədaqətlə təmsil etmək üçün çalışırdı. Ancaq Inness bu qrupdan fəlsəfi və mənəvi ideyaların işinə ilham verdiyi dərin dərəcədə fərqlənirdi.

Daha ƏTraflı