Renaissance Art

Rembrandt | Self-Portrait, 1658 | Ətraflı sənət

Rembrandt bir çox ömür boyu özünü portret edənlərdən bəlkə də, özündən bəhs edən yalnız özünün açıq-aşkar ayələri üçün deyil, boyanın etibarlı işləməsi üçün də böyükdür. İzləyicilərə təsir göstərən başlıca təsiri, sanki onlar həssas bir hökmdarla qarşı-qarşıya qalır. O giydiyi qəribə kostyum ebedi deyil.

Daha ƏTraflı