Realist Rəssam

Ford Madox Brown ~ Pre-Raphaelit rəssamı

İngiltərənin sonu - City Art Gallery, Birmingham, 1855 İngilis rəssam Ford Madox Brown [1821-1893] Calais şəhərində anadan olub Antwerpdə, Parisdə və Roma'da, Nazarenes ilə təmasda olduğu bir yerdə təhsil aldı. 1846-cı ildə İngiltərədə məskunlaşaraq, Pre-Rafaelilərin dostu olmuş və ədəbi subyektlər və titizliklə məşğul olmaq üçün onların işlərinə təsir göstərmişdi, baxmayaraq ki, o, heç bir zaman Qardaşlıq üzvü deyildir.

Daha ƏTraflı