Post-Empresyonizm İncəsənət Hərəkatı

Wyndham Lewis | Vortisizm İncəsənət Hərəkatı (1912-1915)

Wyndham Lewis, Tam Percy Wyndham Lewis (18 noyabr 1882-ci ildə Amherst, Nova Scotia, Kanada yaxınlığında bir yatda - 7 Mart 1957-ci ildə London, İngiltərə), ingilis sənətçisi və yazıçısı olan Vorticist hərəkatını quran, sənət və ədəbiyyatı sənaye prosesinə aid etmək. 1893-cü ildə Lewis anası ilə ayrılaraq Londona köçdü.

Daha ƏTraflı