Post-Empresyonizm İncəsənət Hərəkatı

Gaston La Touche ~ Post-impressionist rəssam

Fransız rəssamı Gaston La Touche [1854-1913] post-impressionist rəssam, sənətkar və pastelist dövrün bütün əhəmiyyətli sənətkarları ilə əlaqəli olan XIX-XIX əsrin sonlarında aparıcı rəngkarlıqçı idi. Empresyonistlərin çoxu ilə yaxın dost idi, lakin həm texnika, həm də mövzuda müstəqil yola baxmağı seçdi.

Daha ƏTraflı