Post-Empresyonizm İncəsənət Hərəkatı

Vincent Van Gogh | Post-empresyonist rəssam

"Başqalarının gözü qarşısında nə edirəm? Bir faydasız, ekssentrik, xoşagəlməz bir insandır; Şübhəsiz ki, baş verərdim, sonra işimlə göstərəcəyəm, Bu hədsiz insanın ürəyində," Kimsəm "deyiləm - Vincent Van Qoq, 19-cu və 20-ci əsr sənətinin tarixində onun həyatı və əsərləri əfsanəvidır.

Daha ƏTraflı