Neo-Impressionism Art

Luminist rəsm stili İncəsənət tarixi

Luminizm, işıq effektlərinə böyük diqqət yetirən, rəsmdə mərhum-empresyonist və ya yeni impressionist tərzdir. Bu müddət Emil Klaus və Théo van Rysselberghe və onların ardıcılları kimi Belçika rəssamlarının tərzi üçün istifadə edilmişdir: Adrien-Joseph Heymans, Anna Boch, Évariste Carpentier, Guillaume Van Strydonck (Fransız), Leon De Smet, Jenny Montigny, Anna Hollandiyalı rəssam Jan Toorop, Leo Gestel, Jan Sluijters və Piet Mondriaan'ın erkən nöqtə işi ilə yanaşı, De Weert, Georges Morren, Modest Huys, Georges Buysse, Marcel Jefferys (Holland), Yvonne Serruys və Juliette Wystman .

Daha ƏTraflı