İtalyan sənətkarı

Vittorio (Vidan) Dangelico, 1965 | Empresyonist Məzəli rəssam

İtaliyalı rəssam Vidan, Perugiyada doğulan Vittorio Dangelico, bədii istedadı və çox erkən yaşlarda sənət üçün böyük ehtiras göstərdi. Valideynləri və əmisi, dünyaca ünlü sənətçi Pino Dangelico, ya da Pino tərəfindən təşviq edilərkən, Liceo Artistico di Milano və Accademia delle belle Arti də daxil olmaqla İtaliyanın ən yaxşı məktəblərində təhsil almışdır.

Daha ƏTraflı