İtalyan sənətkarı

Claudio Bonanni, 1960 | İzzətonist Seascape rəssamı

Claudio Bonanni Roma şəhərinin Tivoli şəhərində anadan olmuşdur. 1980-1986-cı illərdə Romada Gözəl Sənətlər Akademiyasına qatılıb, Tivolinin Pio Santini rəhbərliyi altında rəsmləri öyrənmək üçün Parisə köçdü və Fransaya köçdü. əlli il əvvəlki kapital. Burada Empresyonistlərin, ilk növbədə Pissaronun biliyi dərinləşdirdi.

Daha ƏTraflı