İrlandiya sənətkarı

Conor Walton, 1970 Allegorical məcazi rəssam

Dublin şəhərində anadan olan Conor Walton 1993-cü ildə bitirən Milli İncəsənət və Dizayn Kollecində şəkil çəkdirdi. İngiltərədə və İtaliyadakı tədqiqatlardan sonra Conor 1996-cı ildə İrlandiyada tammüddətli rəsmə qayıdır. 5 müvəffəqiyyətli solo-sərgi Jorgensen Fine Dublində sənət. Conor indi İngiltərənin, Danimarkanın və Norveçin son sərgiləri ilə İrlandiya xaricində geniş nümayiş etdirir.

Daha ƏTraflı