Yunan sənətkarı

Pavlos Samios, 1948 ~ Yunan romantikası

Παύλος Σάμιος - Pavlos Samios 1948-ci ildə Atina şəhərində anadan olub. Erkən yaşlarda atasına ayaqqabı atelyesinə kömək edərək rəsm və rəsm çəkməyə başladı. Uşaqlıqdan bəri maraq doğuran Dionysios Karoussos simge rəsm atelyesində on səkkiz yaşa qədər işləmiş dini rəsmləri sevirdi.

Daha ƏTraflı