Fransız sənətkarı

Joel Rougie, 1957

Anès-des Arts d'Angers, Vécreschensky, və mükəmməl sonuncu, kompozisiya və istifadə mənbəyidir. Tədbirlərdə ənənəvi və ənənəvi tərəqqiyə dair ənənəvi texnika və texnologiyaların tətbiqi. Ancaq 1980-ci ildə Angers şəhərində fəaliyyət göstərən ekspozisiya heyəti, 23 il əvvəl, səyahətə gedən yoldaşları ilə bir araya gəldi.

Daha ƏTraflı