Fransız sənətkarı

Ferdinand Heilbuth | Akademik rəssam

Ferdinand Heilbuth (1826-1889) bir Alman * doğulmuş Fransız rəssam idi *. 1826-cı ildə Hamburq şəhərində anadan olub, 1889-cu ildə Parisdə vəfat etmiş, 1876-cı ildə Fransanın vətəndaşı olmuşdur. Rəbbinin oğlu Ferdinand Heilbut Parisdə məskunlaşmadan əvvəl Antverpen, Münhen, Düsseldorf və Roma şəhərlərində təhsil almışdır. Paul Delaroche * studiyasına girdi, Charles Gleyre tərəfindən götürüldükdən sonra orada qaldı.

Daha ƏTraflı