Kolumbiya rəssamı

Alex Stevenson Diaz, 1962 | Abstract rəssam

Alex Stevenson Diaz, insanın daxili mübarizəsini, öz azadlığı üçün istəklərini, həbsxanalarını və istiqrazlarını təcəssüm etdirən insanları qiymətləndirən bir sənətkardır. Barok miguelangeleskoda sərtliyini ifadə edən Anatomiya. Əlinin və barmağının gərginliyi və ya boyun başında olan əzələlərin sərtliyi içəridən daha çox viseral olan enerjiyə yol verir.

Daha ƏTraflı