İngilis sənətkarı

J. W. Waterhouse ~ L'ultimo dei PreRaffaelliti

John William Waterhouse (1849-1917) və ya Britannico di epoca Vittoriana, ultimo rappresentante dello stile dei Pre-Raffaelliti. Tərəfdaşlıq üçün hər hansı bir mitologiyaya uyğun olmayan hər hansı bir problem yoxdur. Sufferge'nin əsas məqsədi əsasən orta əsrlərə aid olan orta əsrlərdən ibarət olan orta əsrlərə aiddir. Bu, Şelotonun Şeröstə aid bir çox məqsədi ilə, Şakespeariano mövzusuna aiddir.

Daha ƏTraflı