Hollandiya rəssamı

Georgius Jacobus Johannes van Os | Çiçək rəssamı


Georgius Jacobus Johannes van Os (1782-1861), Hollandiyalı rəssam, Şimali Hollandiyadan 19 əsrlik bir çiçək rəssam idi. RKD-nin məlumatına görə, çiçək rəssamı Jan Van Os və rəssam Pieter van Os və Maria Margaretha van Os (1779-1862).
1809-cu ildə Amsterdamda cəmiyyətin ilk mükafatını qazanmış Felix Meritis, daha sonra ixtisaslaşmış bir həyat üçün Amsterdamda qazandı. Van Os, 1812-ci ildə Ridderda de van de Nederlandse Leeuw oldu.


1816-1820-ci illərdə Amsterdamda işləmişdir. 1822-ci ildə Parisə köçdü, burada Sevres çini zavodunda çalışdı. Peyzajları boyandı, amma atası kimi ən yaxşı çiçək rəssamı kimi tanındı. 1830-cu illərdən başlayaraq öz yazlarını Haarlemdə keçirdi və orada "çiçək illüstrasiyalarında"Flora Batava"Jan Kops tərəfindən düzəldilmişdir. O, qardaşı Pieterin oğlu, həmçinin Georgius Jacobus Johannes van Os adlı rəssam ilə qarışdırılmır, lakin 1805-1841-ci illərdən bəri yaşayan və ailə rəsm ənənəsini davam etdirdi.