Rus sənətkarı

Slava Groshev, 1967


Rus rəssamı Slava Qroşev olduqca sadəlövhlükdə sadəlövhlükdə bir sənətkarlıq sənətinin hər hansı bir ciddi sənət kolleksiyasına zəmanət verməli olan sənətkarlıq istehsal edir. Moskvada doğan Slava Grosev həm orada, həm də Montrealdə təlim keçdi. O, yalnız dini mövzular da daxil olmaqla bir sıra mövzularda işləyir, lakin daha tez-tez bir bükülmə ilə gəlir olan daha çox ənənəvi landşaft və realist rəqəmlərdir. Onun real işi təkcə texniki cəhətdən üstün deyil, əksinə, mühitin nə qədər soyuqluğuna və sərtliyinə görə böyük rəsm ilə fərqləndiyini göstərən əsas həyatı tutur. Şübhəsiz ki, Şlavanın işi təəccüblüdür.

Onun işləri Toronto, Mayfair Cork St, Moskva və dünyanın başqa yerlərində nümayiş etdirildi. Son bir sabbatikadan sonra o, həm də sabit və əbədi, lakin ethereal bir vaxt hissi ifadə etməyə davam edəcək yeni iş istehsal geri edir.