Rus sənətkarı

Alexei Khlebnikov / Aleksey Xlebnikov ~ Nərgiz Çiçəkli RəssamAleksey Xlebnikov / Aleksey Xlebnikov Sankt-Peterburqdan bir rəssam, Rusiya. Akademik sənət təhsili almışdır.