Şili rəssamı

Sergio Martínez, 1966 | Figürlü rəssam


Sergio Martinez Cifuentes, Santiago, Çili doğumlu, ikili Şilili-İspan vətəndaşlığı. Çizgi ilə tanış olan gənc bir adam, özündən bəhs edən poeziya və musiqi əsərləri ilə birlikdə, romantik və varoluşçuluğun romantik və profilaktikasını qurmağa başlayır. rəssamlıq sahəsində çoxsaylı gənclər müsabiqələrində iştirak etdiyi, əhəmiyyətli dərəcədə tanınma qazanmış, plastiklə əlaqələrinə əsl əhəmiyyətini anlamağa kömək edən ilk mərhələdə formaları və məzmunu idarəetmə və zərif rənglər üzərində nəzarəti əks etdirən təsviri realizmə, onun əsas mövzusu mənzərədir.